Nhân Khang

* Tầm nhìn

Trở thành công ty Tư vấn Đào tạo năng lực thực thi hàng đầu khu vực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

* Sứ Mệnh

Cung cấp giải pháp thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

* Giá trị

- Chuyên nghiệp
- Hợp tác
- Sáng tạo

* Khẩu hiệu

- Cùng nhau kiến tạo giá trị
- Học thật vui, Làm thật giỏi

BẠN CỦA NHÂN KHANG