Công ty Phùng Vĩnh Hưng tham gia huấn luyện Lean

( Những hình ảnh Công ty Phùng Vĩnh Hưng tham gia huấn luyện Lean )

BẠN CỦA NHÂN KHANG