Anh Nguyễn Chí Cường, Phó giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ

BẠN CỦA NHÂN KHANG