Anh Vũ Duy Hưng, Giám đốc sản xuất công ty APT

BẠN CỦA NHÂN KHANG