Gởi bạn,

Câu lạc bộ nầy lập ra để Bạn tham gia. Trong cộng đồng những người làm quản trị doanh nghiệp - và những người yêu mến “quản trị viên”, mỗi ngày, mỗi giờ, có biết bao suy nghĩ, trăn trở, biết bao niềm vui, cùng những băn khoăn! Có những kinh nghiệm tốt, có những lở lầm, mà chúng ta muốn chia sẻ. Thậm chí đó chỉ là những bất chợt… , những tản mạn, thoáng qua.

Hãy viết và gởi đến đây.

BẠN CỦA NHÂN KHANG