Câu chuyện … CEO

Ngày 22/09/2018, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy Ban Tư Vấn & Đầu Tư Vinpas cùng Công Ty Nhân Khang đã tổ chức Diễn đàn “ Câu Chuyện …CEO”.
Mục đích của diễn đàn giúp các CEO tại doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện nhìn nhận một cách hệ thống, đồng thời trao đổi ý kiến nhằm làm rõ khối lượng công việc quan trọng, cũng như những nội dung chính trong từng việc, mà CEO phải đảm nhiệm.

Diễn đàn “Câu chuyện … CEO” được tổ chức theo nhóm nhỏ để mọi người có đủ thời gian thảo luận, cùng tìm những phương án tối ưu. Diễn đàn “Câu chuyện …CEO” sẽ được tổ chức ở các địa phương. Đây cũng là giải pháp thiết thực giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
Tham dự diễn đàn có các công ty: Lộc Gia Bảo, Đồng Nhất Tiên, Visunpac, Gia Bảo, Phát Tài, …

BẠN CỦA NHÂN KHANG