Chào mừng các anh chị đến với Viện Đào tạo Kỹ năng TWI

Viện được thành lập nhằm chia sẻ, học hỏi các kiến thức và kỹ năng cần thiết của quản lý các cấp trong doanh nghiệp và các tổ chức. Hình thức học hỏi trao đổi đơn giản nhẹ nhàng, bắt đầu từ thực tế công việc của mỗi người trên tinh thần xây dựng và cùng gia tăng giá trị.

TWI, viết tắt của cụm từ Training Within Industry, tạm dịch là Huấn luyện trong Công nghiệp, bao gồm cả Sản xuất và Dịch vụ. Các chương trình của TWI có khởi nguồn tại Mỹ từ những năm 1940. TWI được xem là nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của quân Đồng minh trong Chiến tranh thế giới II. TWI đã đươc áp dụng rất thành công tại Nhật Bản từ những năm 1950, được xem là tiền đề của chương trình Sản xuất tinh gọn LEAN - Lean Manufacturing System hay Hệ thống sản xuất Toyota - TPS - Toyota Production System. TWI là nền tảng căn bản quan trọng của hành trình cải tiến năng suất thông qua đào tạo phát triển con người, chuẩn hóa các bước công việc và cải tiến liên tục.

TWI cũng đã được áp dụng rất thành công tại ở Châu Âu, New Zealand, Hàn Quốc, Malaysia và nhiều nơi khác trên thế giới.

Các chương trình TWI hiện đang tiếp tục được phát triển sâu rộng trên thế giới tại nhiều doanh nghiệp trong hành trình Cải tiến liên tục nhằm thích ứng với thách thức hội nhập và cạnh tranh quốc tê.

Đào tạo, huấn luyện theo TWI thật sự cần thiết và hiệu quả, do đây :

• Là một chương trình hoàn toàn đơn giản
• Theo một trình tự kế hoạch chi tiết với thời gian tối thiểu
• Tham gia theo nguyên tắc “vừa học vừa làm”
• Có thể nhân rộng, chia sẻ những gì đã học cho nhiều người, ở nhiều trình độ khác nhau.

Hãy cùng tham gia Viện TWI để học hỏi, áp dụng và chia sẻ.

Chân thành cám ơn!

Đọc tiếp: https://www.facebook.com/viendaotaokynangtwi/?fref=photo

BẠN CỦA NHÂN KHANG