Công nghệ đổ thừa

Đây là chuyện của công ty bạn mình đang làm việc, một công ty đa quốc gia. Mình nghe từ bạn mình thấy ngộ ngộ nên chia sẻ cùng mọi người. Chuyện có thật nên không tiện nêu tên. Mà nghĩ kỹ nó mang tính phổ biến nên mình chia sẻ.

Cái lạ là:

- Công nghệ: tổng thể các phương tiện kỹ thuật, các phương pháp tổ chức quản lý được sử dụng vào qui trình sản xuất để tạo ra sản phẩm vật chất và dịch vụ.

- Đổ thừa: đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm.
Hai chuyện tưởng chừng chẳng ăn nhập với nhau lại đi đôi, đi chung, mà xem ra…lại “đẹp đôi”.

Công ty bạn ấy huấn luyện cho nhân viên để giúp họ nâng cao tinh thần trách nhiệm. Bất cứ ai có dấu hiệu đổ thừa, hay né tránh công việc thì mọi người sẽ biết ngay bạn đang ở trình độ nào của “Công Nghệ đổ thừa” đổ thừa:

6 cấp đổ thừa:

1) Chờ xem sao
2) Vờ bối rối, yêu cầu chỉ dẫn
3) Không phải việc của tôi
4) Làm ngơ/ phủ nhận: (ví dụ: đốc công làm ngơ trước lỗi sai của cấp dưới)
5) Đổ lỗi cho người khác: (học kém đổ lỗi cho nhà trường, giáo trình, cho huấn luyện viên không biết cách dạy, làm sai đổ thừa cho cơ chế, sản phẩn hỏng đổ thừa nguyên vật liệu không tốt, …)
6) Tránh né,

6 bí quyết đổ lỗi hay được những chuyên gia đổ thừa áp dụng:

1) Không bao giờ đổ lỗi cho người có khả năng đổ lỗi giỏi hơn mình: “cấp trên” giỏi đổ lỗi hơn do nhiều thông tin hơn.
2) Sẵn sàng đổ lỗi khi đặc biệt đó là lỗi của chính mình.
3) Luôn nghĩ lời biện minh tốt được xem như tương đương với kết quả tốt.
4) Lý do càng có vẻ ngoài tầm kiểm soát bao nhiêu, lời biện minh càng có chất lượng bấy nhiêu
5) Khi những chiêu thông thường không còn tác dụng, thì áp dụng chiến lược biện minh một các hệ thống (cái này rất mất sức).
6) Khi mọi cách đều không thành công thì nhận lỗi và … đổ lỗi cho tuổi thơ khó khăn.(!!!)

“Đổ thừa giỏi như vậy thì quá đẳng cấp, quá siêu.

Đôi khi thấy một người luôn có vấn đề về tinh thần trách nhiệm và hành vi sai trái nhưng giỏi đổ thừa những người chung quanh không nhận biết và đánh giá đúng vì vậy còn được “thông cãm”, thậm chí vừa được thông cãm vừa đổ thừa giùm ! …

Công ty bạn ấy huấn luyện cho nhân viên trên toàn cầu, vừa học vừa thảo luận trong 2 ngày “Công nghệ đổ thừa”

Được đào tạo chi tiết và chuyên nghiệp cỡ này nên các Sếp hy vọng:

- Đối nội: giảm tối đa bệnh đổ thừa, cấp càng cao càng phải giảm mạnh, (chắc còn lâu mới triệt tiêu đổ thừa),
- Đối ngoại: nhận biết các đối tác của mình bệnh đổ thừa nặng đế đâu để còn tính chuyện làm ăn, hợp tác làm ăn lâu dài.

Đọc đến đây bạn có thấy mình có bệnh đổ thừa không. Mình thi thấy mình có chút chút, thôi thì cố gắng không đổ thừa nữa đễ tự hoàn thiện.

HOÀNG THU

BẠN CỦA NHÂN KHANG