Thử trả lời

 1. 1. Mình sẽ mô tả bản thân bằng 3 từ nào?
 2. 2. Các nhân viên mô tả mình bằng 3 từ nào?
 3. 3. Đồng nghiệp ngang cấp mô tả mình bằng 3 từ nào?
 4. 4. Sếp mô tả mình bằng 3 từ nào?
 5. 5. Các thành viên trong gia đình mô tả mình bằng 3 từ nào?
 6. 6. Mình muốn mình được mô tả bằng 3 từ nào?
 7. 7. Mình thích nhất khía cạnh nào trong công việc của mình?
 8. 8. Mình ghét nhất khía cạnh nào trong công việc của mình?
 9. 9. Hai thế mạnh chủ yếu của mình là gì?
 10. 10. Hai thế yếu lớn nhất của mình là gì?
 11. 11. Ba giá trị cốt lõi của mình là gì?

BẠN CỦA NHÂN KHANG